Charytatywne Zawody dla Piotra Kucharskiego

03 lut 2018

Charytatywne Zawody  dla Piotra Kucharskiego

Komunikat organizacyjny Charytatywnych Zawodów Pływackich 

„Pomoc dla Piotra Kucharskiego”

 

I.  Cel zawodów:

Popularyzacja sportu pływackiego oraz kształtowanie zasad współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży miasta Lubina. wsparcie dla Piotra Kucharskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, trenera lekkiej atletyki walczącego z chorobą nowotworową.

Pomóżmy Piotrowi wygrać z rakiem – zamiast wpisowego przekaż darowiznę

Stowarzyszenie Dać Nadzieję,

Bank Zachodni WBK 

nr 62 1090 2082 0000 0005 4601 2822

z dopiskiem: „ZAWODY DLA PIOTRA KUCHARSKIEGO”

 

II.  Organizator:

MKS Piranie Lubin

Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie

Zespół Szkół Sportowych w Lubinie

 

III.  Miejsce i termin:

Zawody odbędą się w dniu 10.02.2018 r. na pływalni Centrum 7 przy ulicy Sybiraków 11 w Lubinie. Godzina rozpoczęcia zawodów:

dla roczników 2005 i młodszych godzina 12:00,
dla roczników 2004 i starszych godzina 14:00.

 

IV.  Uczestnictwo:
Warunkiem dopuszczenia do startu jest: legitymacja szkolna lub dokument potwierdzający datę urodzenia,

-       dokonanie terminowego zgłoszenia, w dniu zawodów 10.02.2018r. podpisanie przez rodzica (opiekuna) zgody na udział w zawodach

 
V.  Zgłoszenia:

- Zgłoszenia dla rocznika 2005 i młodszych przyjmowane są w dniu 10.02.2018 r. w holu pływalni od godziny 11:15 do 11:45,

- Zgłoszenia dla rocznika 2004 i starszych  przyjmowane są w dniu 10.02.2018 r  w holu pływalni od godziny 13:30.

 

VI.  Konkurencje:

Rocznik 2010 i młodsi 2009, 2008 - 25m stylem dowolnym,

Rocznik 2006 i 2007 - 50m stylem dowolnym,

Rocznik 2005 - 50m stylem dowolnym,

Kategoria OPEN – 50m stylem dowolnym