Zabawa w wodzie
Maluchy

Wczesne oswajanie dziecka z wodą to doskonały wstęp do prawdziwej nauki pływania. Podczas zajęć dzieci oswajają się z wodą, uczą się podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Dzieci uczęszczające od najmłodszych lat na zajęcia pływania lepiej się rozwijają, są zdrowsze, zahartowane i bardziej sprawne. Ich mięśnie oddechowe są lepiej rozwinięte.

Nauka przez zabawę dla dzieci w wieku przedszkolnym polega głównie na nabyciu elementarnych umiejętności, takich jak zanurzenie głowy, próby nurkowania i wydechu do wody, leżenie na plecach i brzuchu, podstawowe skoki do wody.
Zajęcia dla przedszkolaków odbywają się na małej głębokości. Dzieci biorą udział w lekcjach samodzielnie, bez pomocy rodziców, ale pod stałą opieką instruktora, który przez cały czas trwania zajęć przebywa z nimi w wodzie.

Koszt składki członkowskiej to 170zł miesięcznie, w cenie zajęcia pływania raz w tygodniu. Koszt zawiera wstęp na pływalnię.

Nauka pływania
Dzieci

Kontynuacja nauki pływania dla dzieci w wieku szkolnym polega na poznawaniu podstawowych stylów pływania, nie zapominając jednocześnie o elementach zabawy.

Na zajęciach dzieci uczą się pływania stylem grzbietowym, dowolnym i klasycznym. Uczą się prawidłowo i bezpiecznie skakać do wody oraz nurkować.
Zajęcia prowadzone są na głębokim basenie, pod stałym nadzorem instruktora.

Ważne, żeby nauka pływania dla dzieci była systematyczna, ponieważ tylko wtedy dzieci mogą poczynić znaczące postępy. Dlatego też dajemy możliwość odrobienia wszystkich zajęć, na których dziecko nie było obecne. 

Koszt składki członkowskiej to 180zł miesięcznie, w cenie zajęcia pływania raz w tygodniu. Koszt zawiera wstęp na pływalnię.

Doskonalenie
Młodzieży

Starszych dzieci nie uczymy już pływać - to przecież im znakomicie wychodzi. To doświadczeni już pływacy, którym pomagamy jedynie udoskonalać ich umiejętności.

Koszt składki członkowskiej to 170zł miesięcznie, w cenie zajęcia pływania raz w tygodniu. Koszt zawiera wstęp na pływalnię.