Międzyszkolny Klub Sportowy Piranie powstał w roku 2006 jako stowarzyszenie sympatyków pływania składających się z trenerów, młodzieży trenujących w Klubie i ich rodziców.

Wieloletnie doswiadczenie wzmocniło dążenie do popularyzacji pływania jako szeroko rozumianego sportu oraz rekreacji ruchowej. Wyraziliśmy to poprzez uczestnictwo naszych podopiecznych w wielu zawodach różnego szczebla, od organizacji zawodów miejskich poprzez uczestnictwo w zawodach międzynarodowych.

 

 

Podstawowe zakresy naszej działalności to:

 

1.
popularyzacja sportu pływackiego

2.
organizacja szkoleń, nauki i doskonalenie pływania

3.
organizacja zawodów pływackich

4.
udział w zawodach pływackich

5.
organizacja obozów rekreacyjno-sportowych

 

 

Klubowicz
ma prawo do

 

 

2627.jpg

reprezentacji Klubu w jego barwach i znakiem firmowym (logo)

2629.jpg

korzysta ze sprzętu pływackiego,

2630.jpg

ma prawo do zniżek opłat wyjazdów na zawody i zgrupowania sportowe.

2628.jpg

uczęszczania na zajęcia prowadzone przez Klub.


Składka członkowska wynosi 130 -150zł miesięcznie. 


Wszelkie opłaty  dokonywane są  tylko poprzez  aplikację ActiveNow, zaproszenie do aplikacji wysłane na adres email każdego (opiekuna/rodzica) uczesnika zajęć.